Close

Focení akcí

Zachytím i ty momenty, které nestihnete postřehnout, abyste se mohli zpětně podívat, co všechno se dělo a oživit si vzpomínky na tento den.

Mohu vám zajistit foto i video rodinných oslav, plesů, vystoupení, apod.